Apvalių įdėklų į kaminus sistemos MKS elementai skirti apsaugoti vidinius dūmtraukių kanalų paviršius nuo ardančio degimo produktų, kurie susidaro šiuolaikiniuose didelio efektyvumo šildymo katiluose, kurie kurenami kietu kuru, dujomis ar skystu kuru, poveikio.

Vis dažniau atsisakant tradicinių kieto kuro katilų, kurių naudojimas stipriai susijęs su didele gamtos tarša, ir pereinant prie ekologiškesnių kuro rūšių, tokių kaip dujos ar skystas kuras, dūmtraukiai turi būti priderinti prie modernių šildymo prietaisų ir naujų eksplotacijos sąlygų.

Vienasienių dūmtraukių sistema MKS leidžia modernizuoti katilinę, kai nėra galimybės keisti statybines konstrukcijas. Sistema sudaro galimybę pritaikyti esantį seną dūmtraukį prie naujų eksloatacijos sąlygų.
Sistemos pritaikymas susideda iš naujojo dūmtraukio parametrų nustatymo, jo skersmens parinkimo atsižvelgiant į naująjį šildymo katilą ir esančio senojo dūmtraukio aukštį, bei sistemos elementų montavimą į esančio mūrinio dūmtraukio kanalą.Siekiant užtikrinti tinkamą sistemos elementų parinkimą rekomenduojama naudotis pateikiamais brėžiniais ir diagramomis.

Projekto įgyvendinimas labai priklauso nuo esančio dūmtraukio techninio stovio. Jo skersmuo ir forma turi leisti sumontuoti tinkamo skermens sistemos elementus. Jeigu naujojo šildymo katilo didesnis galingumas reikalauja didesnio diametro dūmtraukio nei esantis arba dūmtraukio kanalas nėra pakankamai tiesus, tokiu atveju dūmtraukio pritaikymas gali būti neįmanomas.


Prie dūmtraukių kuriuose sumontuoti įdėklai pagaminti iš rūščiai atsparaus nerūdijančio plieno, gali būti pajungiami šildymo katilai, kurenami dujomis ar skystu kuru.


Montavimo darbus turi atlikti atestuoti specialistai pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles.


Prieš montuojant įdėklą reiktų atidžiai išvalyti mūrinio dūmtraikio kanalą nuo statybinių atliekų ir susikaupusių degimo produktų. Norint tinkamai sumontuoti tiesinius  ir jungiamuosius sitemos elementus reikia padaryti reikiamo dydžio kiarymes apatinėje mūrinio dūmtraukio dalyje (ten kur jungsis šildymo katilas), taip pat tose vietose, kur numatyta montuoti paildomus įdėklo apžiūros elementus, bei tose vietose, kur dūmtraukio kanalas nėra pakankamai tiesus tiesinių elementų sumontavimui.
Įdėklas turi būti sumontuotas dūmtraukio kanalo centre ir užtikrinant jo stabilumą. Ten, kur leidžia galimybės, įdėklas turėtų būti apšiltintas.

Apšiltinimui naudojama nedegi akmens ar mineralinė vata.


Įdėklo elemento, kuris jungia šildymo katilą su įdėklu, skersmuo turi būti įdentiškas katilo išeinamojo  vamzdžio skersmeniui. Jokie elementai, mažinantys šį skersmenį negali būti montuojami tarp katilo ir įdėklo. Esant būtinybei keisti šį skersmenį, tai gali būti padaryta tik trišakių įdėklo elementų TR 90 ar TRR 90 pagalba.

Įdėklas turi būti parinktas taip, kad atsižvelgiant į jau minėtus reikalavimus, degimo produktų temperatūra būtų didesnė nei Rasos taškas viso įdėklo ilgyje. Tai netaikoma kondensaciniams katilams, kuriems montuojami kitos sistemos įdėklai.

1 lentelėje  ir 1 paveiksle  pavaizduota apatinė įdėklo dalis.

Nuo Trišakio elemeto į viršų RP tiesiniai sistemos elementai montuojami įkišant juos vieną i kitą. Elementų kiekis priklauso nuo dūmtraukio aukščio.


Kondensato ar lietaus vandens, patenkančio į įdėklą, surinkimui naudojami kondensato surinktuvai OD ar ODZ. Naudojant kondensacinius katilus, surinktas kondensatas turėtų būti nukreipiamas į kondensato neutralizatorių.


Jungiamasis elementas tarp katilo ir įdėklo turi turėti 5% nuolydį katilo kryptimi.


Įdėklas turi baigtis viršutiniu įdėklo laikikliu DH (1). Įdėklo viršus turi netrukdyti įdėklui plėstis dėl temperatūros skirtumo.  Įdėklo temperatūrinio skirtumo plėtimosi laisvosios eigos dydis (pažymėtas „X“  2 paveikslėlyje) priklauso nuo bendro  įdėklo aukščio ir  šildymo katilo temperatūros parametrų. A (2) elemetas – stogelis- gali būti sumontuotas ant viršutinio įdėklo elemeto siekiant sumažinti lietaus vandens patekimą į įdėklo vidų. Stogelyje sumontuotas specialus elementas, nukreipiantis kondensatą į įdėklo vidų.


Po  tiesinių ir jungiamųjų elementų montavimo visos galimos kiaurymės turi būti apšiltintos ir užsandarintos atitinkamomis statybinėmis medžiagomis.


Po įdėklo sumontavimo būtina patikrinti:
-          įdėklo praeinamumą;
-          sujungimų sandarumą;
-          dūmtraukio trauką;
-          įdėklo elementų panaudojimo atitikimą pagal dūmtraukio projektą;
-          dūmtraukio aukščio virš stogo normatyvų atitikimą;
-          Aplinkos apsaugos normatyvų atitikimą. 

Pav.1


Len.1Pav.2Len.2


Len.3