MKD sistemos dalys naudojamos konstruojant degimo produktų pašalinimo sistemą (dūmtraukį), atsparią ardantiems degimo produktams, kuriuos pašalina modernūs, energiją taupantys įrenginiai, kūrenami tokioms kuro rūšimis, kaip katilinių kuras ar dujos.
Dūmtraukis sumontuotas iš MKD sistemos elementų yra nepriklausoma struktūra ir nereikalauja naudoti jokių standartinių papildomų keramikinių medžiagų.

Vidinis vamzdis pagamintas iš rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno 1.4521, kuris užtikrina ilgalaikį atsparumą rūgščiai, kuri susidaro dėl tam tikros dūmų cheminės sudėties. Išorinis vamzdis pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4301, kuris užtikrina ilgalaikį atsparumą atmosferos poveikiui.
 

Sistema naudojama atsižvelgiant į naujo dūmtraukio parametrus:
- diametrą, kurį apsprendžia naujasis šildymo įrenginys,
- aukštį, kuris paremtas aplinkosauginiais reikalavimais ar atsižvelgiant į kitų architektūrinių elementų išdėstymą šalia dūmtraukio. 

Pavaizduotos diagramos leidžia pasirinkti tinkamo diametro dūmtraukius.
Trys galimi dūmų pašalinimo sistemų variantai:
1. Kombinuotas dūmtraukio dalių sumontavimas (kai dalis dūmtraukio sumontuota pastato viduje).
2. Dūmtraukis ant išorinės pastato sienos, kai siena panaudojama kaip laikančioji konstrukcija. Kamino viršus iškylęs virš pastato stogo.
3. Dūmtraukis ant atskiros metalinės laikančios konstrukcijos. Degimo produktų temperatūra MKD sistemoje neturi viršyti 600°C. Degimo produktų sudėtis neturi būti degi ir turėti sprogstamųjų komponentų.

Degimo produktų šalinimo sistemą privalo montuoti atestuotas specialistas, remdamasis konstrukciniais reikalavimais bei gamintojo rekomendacijomis.
MKD sistemos elementai paruošti naudojimui ir gali būti montuojami bet kokiomis gamtinėmis sąlygomis.

Dūmtraukis turi būti parinktas taip, kad atsižvelgiant į jau minėtus reikalavimus, degimo produktų temperatūra būtų didesnė nei Rasos taškas viso įdėklo ilgyje. Tai netaikoma kondensaciniams katilams, kuriems montuojami kitos sistemos įdėklai.

Degimo produktų šalinimo sistemos montavimas gali būti atliekamas trimis variantais: 
Degimo produktų šalinimo sistemos montavimas kai dūmtraukio pagrindas yra ant stacionaraus pamato. 
4 lentelė ir 4 pav. vaizduoja tokio tipo dūmtraukio apatinės dalies elementų komplektą,montuojamą pastato išorinėje dalyje ant stacionaraus pamato.

      len. 4

Tipinis montažas, naudojant pereinamas atsparas, parodytas 6 pav., o elementai išvardyti 6 lentelėje.

Pav. 6    len, 6


Atsparų kiekis tarp elementų pavaizduotas 8 lentelėje ir 8 pav. 
Ilgieji elementai, nepriklausomai nuo montavimo būdo, privalo būti pritvirtinti prie sienos ar laikančios konstrukcijos konstrukciniais laikikliais WHT (5). 


Pav. 8              len. 8

Tvirtinant elementus virš paskutinio laikiklio ar virš sienos, privalomanaudoti sustiprintas apkabas KBS, kurių pagalba montuojamo dūmtraukio aukštis virš paskutinio laikiklio gali padidėti iki 3 m (diametras iki 225) ar iki 2,5 m (diametras iki 250). Tokiu atveju aukščiausioje dūmtraukio tvirtinimo vietoje montuojami du laikiliai WHT 1 m atstumu vienas nuo kito, o visi elementai sujungiami apkabomis KBS, kurios turi būti virš paskutinio konstrukcinio laikiklio WHT. Tokiu pačiu būdu sujungami du apatiniai elementai, esantys žemiau paskutinio konstrukcinio laikiklio WHT.
KFTZ aikštelė su užlenktu kraštu ar aikštelė KFTP, naudojamos kaip elementai, užtikrinantys perėjimą iš MKS sistemos į MKD sistemą. Tai būtina, kai degimo produktų sistema randasi tradiciniame plytų kamine ir dalinai eina pastato išorėje kaip MKD sistema.
Tipinis KFTP elemento panaudojimas perėjimui iš MKS į MKD sistemą pavaizduotas 7 pav., o elementai išvardinti 7 lentelėje.
 


Pav. 7         Len.7

Alternatyvus sprendimas, montuojant apatinę dūmtraukio dalį, pavaizduotas 8 pav. Pravalos ir kondensato nuvedimo funkcijas atlieka uždaromasis dangtelis su kondensato rinktuvu (DS), kuris nuimamas atjungus apkabą KBT. Sistemose kuriose nėra kondensato, galima naudoti dangtelį (D) be kondensato rinktuvo. 

A - Aukštis tarp laikiklių dūmtraukiui esant ant betoninio pagrindo.
B - Aukštis tarp laikiklių dūmtraukiui esant ant laikiklio WKT.
C - WHT laikiklių išdėstymas.
D- Maksimalus dūmtraukio aukštis virš paskutinio laikiklio WHT.

Esant papildomam laikikliui, pastaroji montuojama atstumu B nuo prieš tai esančios. 

Dūmtraukio elementais pereinant per perdengimą ar per stogą naudojami elementai DDT 0, DDT 15, DDT 30, DDT 45 kartu su elementu saugančiu nuo lietaus RKT. Elementas DDTF su švino apvalkalu naudojamas čerpiniams stogams. Pavyzdys, kaip naudojami elementai DDT 0, DDT 15, DDT 30, DDT 45 priklausomai nuo stogo šlaito kampo, parodytas 9 pav. Perėjimas per stogo dangą su elementais DDT gali būti panaudotas keliuose nuolydžio diapazonuose (9 len. Ir 9 pav.)  

                 Len.9


Degimo produktų šalinimo kanalo viršuje montuojamas uždengimas - MAT. Alternatyvus užbaigimo elementas – RHT (Stogelis), kuris tvirtinasi ant paskutinio ilgojo elemento RT arba ant elemento MAT.  

Po degimo produktų šalinimo sistemos sumontavimo atliekamas sistemos priėmimas, kurio metu vertinama:
- šalinimo kanalo praeinamumas,
- sujungimų hermetiškumas,- dūmtraukio trauka,
- teisingas, atitinkantis projektavimo sąlygas, degimo produktų šalinimo kanalų sumontavimas,
- normatyvinis kanalo iškėlimas virš pastato konstrukcijos,- aplinkos apsaugos normų laikymąsis,


Degimo produktų šalinimo sistemos priėmimas vykdomas dalyvaujant atestuotam dūmtraukių kanalų montavimo specialistui ir surašant protokolą.STANDARTINIS MKD SISTEMOS DŪMTRAUKIS:

MKD sistema

 
len. 5