Keraminio trisluoksnio kamino CJ Blok

MONTAVIMO INSTRUKCIJA
              


            Kaminų dūmtakiai ir ventiliaciniai vamzdžiai yra montuojami kaip atskirtos nuo pastato elementų nepriklausomos statybinės konstrukcijos. Jos turi būti pagaminos pagal techninį projektą, sukurtą konkrečiam objektui ir sutinkamai su Lietuvos normų reikalavimais. Atlikus kamino montavimą jis turi būti priimtas sutinkamai su Lietuvos normų reikalavimais. 
             
            Trisluoksnio kamino montavimas yra labai paprastas. Reikia jį montuoti tiksliai ir sutinkamai su nurodymais.
            Tikslus montavimas, tai ilgalaikio ir patikimo funkcionavimo garantija. Taisyklingas konservavimas užtikrina virš trisdešimties metų trukmės
eksploatavimą.
  

Montavimas turi būti atliekamas sutinkamai su instrukcijoje nurodytais punktais  

1          Kamino cokoliui pastatyti galima panaudoti tuščiavidurį bloką ir užpildyti jį betonu. Jeigu pagrindas nėra gerai izoliuotas, būtina prieš tai padėti hidroizoliacinį sluoksnį. 

2          Pirmojo tuščiavidurio kamino bloko apvalkale reikia išpjauti angą ventiliacinėms grotelėms, o po to pastatyti jį ant paruošto cokolio (pačias ventiliacines groteles galima įmontuoti vėliau). 

3          Šamotinį pagrindą su kondensato nuvedimu (paženklintas KJZ) reikia įstatyti į pirmąjį kamino apvalkalą ir pastatyti tiksliai paruošto (cokolio) paviršiaus viduryje, kurį prieš tai reikia patepti ugniai atspariu glaistu. Vamzdį su kondensato nuleidimu reikia apsukti ventiliacinių grotelių kryptim. 

4          Anksčiau negu bus padėtas pirmasis izoliacinis kevalas (paženklintas OT), reikia padėti mūrijimo skiedinio sluoksnį ir pritaikyti OT (išpjauti angą), kad valymui skirtų durelių alkūnė galėtų tiksliai sutapti (anksčiau galima paruošti taip pat antrą OT – žr. pav.) PASTABA: Atliekant taisyklingą montavimą reikia atkreipti dėmesį, kad pailga OT kevalo jungtis būtų visada kamino apvalkalo šono viduryje, o ne ventiliaciniame kanale! Žr. pav A!  

5          Antrame kamino apvalkale reikia išpjauti angą visame ilgyje taip, kad glotniai įeitų į jį šamotinė valymui skirtų durelių alkūnė (anga turi būti gana didelė, kad ant visų keturių sienų aplink alkūnės liktų po 3 cm  laisvos vietos - dilatacijai). Antrąjį apvalkalą reikia uždėti ant pirmojo apvalkalo paruošto pagrindo ir padėti ant jo mūrijimo skiedinio sluoksnį. 

6          KJZ ir šamotinio valomosioms durelėms skirto įvado kraštus (paženklinto KC) reikia ištrinti drėgna kempine, KC patepti ugniai atspariu glaistu, apversti ir pastatyti ant KJZ krašto, glaisto perteklių iš vidinės pusės pašalinti kempinės pagalba. Reikia atkreipti dėmesį, kad paskirų šamotinių elementų briaunos ir grioveliai būtų gerai su savim sujungti. DĖMESIO: išorinė sujungimo briauna turi būti nukreipta į viršų! Žr. pav. B! 

7          Trečiąjį kamino apvalkalą reikia pastatyti ant anksčiau paruošto antrojo apvalkalo pagrindo. Reikia įstatyti antrąjį OT, kuris buvo anksčiau išpjautas viršutinės KC dalies aptaisymui (4 instrukcijos punktas). Ant trečiojo kamino apvalkalo reikia uždėti mūrijimo skiedinio sluoksnį. DĖMESIO: reikia kontroliuoti vertikalią ir horizontalią kamino poziciją iš abiejų pusių! 

8          Valymui skirtas dureles reikia uždėti ant KC alkūnės ir ugniai atspariu glaistu užsandarinti. Durelių rėmelius taip pat reikia užsandarinti alkūnės viduje. Tarp durelių rėmelių ir kamino apvalkalo reikia palikti 2-3 cm dilataciją, kurią reikia užpildyti ugniai atsparia izoliacija. 

9          Statybą galima tęsti dviem būdais.Pagal pirmąjį būdą yra uždedami šamotiniai vamzdžiai (paženklinti KZ). Žr. pav. Nr. 14!Pagal antrąjį būdą ant trečiojo kamino apvalkalo yra uždedamas šamotinis atvamzdis į krosnį (paženklintas KS). Prieš uždedant KS reikia sekančiame kamino apvalkale išpjauti angą, tokią, kaip uždedant KC ir paruošti du OT kevalus, panašiai kaip KC uždėjimo atveju. 

10        Į trečiąjį kamino apvalkalą  reikia įstatyti anksčiau išpjautą trečią OT. 

11        Ant paruoštos trečiojo apvalkalo plokštumos reikia uždėti ketvirtąjį kamino apvalkalą su išpjauta anga ir padėti ant jo mūrijimo skiedinio sluoksnį. 

12        Šamotinių elementų KC ir KS griovelius reikia ištrinti drėgna kempine. Į KS griovelį reikia pridėti ugniai atsparaus glaisto, elementą apversti ir pastatyti ant KC. Ugniai atsparaus glaisto perteklių vidinėje šamotinio vamzdžio pusėje reikia pašalinti drėgnos kempinės pagalba. 

13        Ant pastatyto KC reikia uždėti anksčiau išpjautą OT. 

14        Kamino statyba eina šia tvarka:- naujo apvalkalo uždėjimas ir mūrijimo skiedinio sluoksnio padėjimas,- briaunų ir sujungimų tarp šamotinių vamzdžių ištrynimas drėgnos kempinės pagalba, ugniai atsparaus glaisto padėjimas ant naujo šamotinio vamzdžio briaunos, KZ uždėjimas ir glaisto pertekliaus iš vidinės pusės pašalinimas,- eilinio OT kevalo uždėjimas.Apvalkalų statymą, šamotinių vamzdžių jungimą ir izoliacijos dėjimą reikia tęsti iki projektinėje dokumentacijoje nustatyto lygio.Taisyklės reikalauja, kad tarp išorinio kamino korpuso ir skliauto plokštės arba stogo konstrukcijos būtų palikta 3 cm laisva erdvė, kurią reikia užpildyti ugniai atsparia izoliacija. Žr. pav. C! 

15        Paskutinį šamotinį vamzdį reikia taip nupjauti, kad jo viršutinis kraštas būtų 8 cm žemiau paskutinio kamino apvalkalo krašto briaunos. Paskutinę OT reikia atpjauti šamotinio vamzdžio aukštyje. Po to reikia įstatyti kamino užbaigiamąjį elementą, kuris turi būti įleistas į KZ mažiausiai 3 cm gylyje. Žr. pav. D! 

16        Virš stogo esančioje kamino dalyje kamino apvalkalas turi būti aptinkuotas, galima priklijuoti keramines (plytas imituojančias) plyteles, arba panaudoti tuščiavidurius blokus imituojančius plytas.Kai kamino aukštis yra didesnis negu 15 m, kuriame temperatūra yra žemesnė negu 60ºC, yra būtinas kamino, esančio pastato šildymo erdvės išorėje bei virš stogo, apvalkalo apdengimas papildomu (statybinio) mineralinio pluošto 30 mm sluoksniu. 

17        Viršutinėje paskutinio apvalkalo dalyje reikia padaryti angas ir uždėti ant jų groteles.  

18        Kamino statybą reikia užbaigti įmūrijant arba uždedant maskavimo plokštę. 

19        Pagal antrą kamino statybos užbaigimo versiją, ant paskutinio kamino apvalkalo uždedame stogo plokštę į kurią įsukame kamino antgalį su vilnos ventiliavimu.

 CJ blok chema

       Cj Blok montavimo legenda